Thứ năm, 31/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 392

Chuyên đề : Lịch sử địa phương

Chuyên đề : Lịch sử địa phương

Một số hình ảnh trong chuyên đề:

Tiết chuyên đề do cô Phạm Ngọc Song Hà GVCN lớp 5.12 thực hiện lên tiết.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh chia sẻ lý thuyết về chuyên đề đến giáo viên.

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

164