Thứ năm, 27/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 579

KẾT QUẢ NGÀY HỘI "EM VIẾT ĐÚNG - VIẾT ĐẸP"

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BÌNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Tạo, ngày 21 tháng 4 năm 2017
KẾT  QUẢ XẾP HẠNG NGÀY HỘI EM VIẾT ĐÚNG - VIỂT ĐẸP
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM  XẾP HẠNG LỚP  GHI CHÚ
1 Nguyễn Phương Bảo Kỳ 10 Nhất 1.2  
2 Võ Ngọc Hà Ni 10 Nhất 1.2  
3 Nguyễn Thị Bích Giang 9.5 Nhì 1.12  
4 Bùi Lê Thanh Trúc 9.5 Nhì 1.2  
5 Ngô Nguyễn Minh Vy 9 Ba 1.3  
6 Nguyễn Trúc Vy 9 Ba 1.1  
7 Dương Nguyễn Quỳnh Anh 8.5 KK 1.4  
8 Trần Thị Hải Yến 8.5 KK 1.9  
9 Phạm Ngọc Bảo Trân 8 Công nhận 1.4  
10 Bùi Trần Gia Đạt 8 Công Nhận 1.1  
11 Nguyễn Trung Khánh Ngọc 10 Nhất 2.10  
12 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 10 Nhất 2.10  
13 Lâm Ngọc Châu 9.5 Nhì 2.10  
14 Ngụy Thị Thanh Hoa 9.5 Nhì 2.3  
15 Đỗ Yến Như 9 Ba 2.3  
16 Lâm Bảo Nghi 9 Ba 2.1  
17 Hà Thanh Thảo 8.5 Khuyến khích 2.1  
18 Lê Cao Uyên Nhi 8.5 Khuyến Khích 2.3  
19 Trà Thị Khả My 8 Công nhận 2.1  
20 Huỳnh Gia Hân 8 Công nhận 2.2  
21 Nguyễn Thanh Tuyền 10 Nhất 3.1  
22 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 10 Nhất 3.3  
23 Từ Bùi Quỳnh Như 9.5 Nhì 3.1  
24 Nguyễn Bảo Hân 9.5 Nhì 3.3  
25 Lê Hoàng Anh 9 Ba 3.4  
26 Nguyễn Anh Thư 9 Ba 3.7  
27 Trần Lệ Diễm My 8.5 Khuyến khích 3.4  
28 Lư Thị Ngọc Hân 8.5 Khuyến khích 3.7  
29 Nguyễn Quý Quỳnh Hoa 8 Công nhận 3.1  
30 Nguyễn Kim Bảo Ngọc 8 Công nhận 3.11  
31 Nguyễn Lê Phương Anh 10 Nhất 4.2  
32 Lê Văn Thành 10 Nhất 4.2  
33 Huỳnh Tú Anh 9.5 Nhì 4.2  
34 Phạm Nguyễn Thảo Nhi 9.5 Nhì 4.1  
35 Nguyễn Hoàng Kim Thư 9 Ba 4.1  
36 Đỗ Ngọc Hồng Ánh 9 Ba 4.3  
37 Ngô Thị Minh Thư 8.5 Khuyến khích 4.3  
38 Võ Thị Quỳnh 8.5 Khuyến khích 4.1  
39 Lâm Thị Thúy Nga 8 Công nhận 4.5  
40 Nguyễn Thị Ngọc Trân 8 Công nhận 4.8  
41 Phạm Thị Kim Ngân 10 Nhất 5.1  
42 Huỳnh Thị Bích Tuyền 10 Nhất 5.2  
43 Dương Thị Thu Trang 9.5 Nhì 5.2  
44 Ninh Ngọc Quỳnh Anh 9.5 Nhì 5.2  
45 Lê Thị Ngọc Linh 9 Ba 5.3  
46 Giảng Thị Kim Thoa 9 Ba 5.3  
47 Trần Thị Thùy Trang 8.5 Khuyến khích 5.3  
48 Võ Thị Thảo Vy 8.5 Khuyến khích 5.7  
49 Hồ Gia Hân 8 Công nhận 5.1  
50 Nguyễn Thị Thùy Trang 8 Công nhận 5.1  

164