Thứ sáu, 29/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 272

Bài giảng CNTT tháng 11 - khối 4

Bài giảng CNTT tháng 11 - khối 4

Nhập Họ và Tên GV: Khối Thứ tự lớp Tháng File bài giảng 
Nguyễn Ngọc Phương Linh 4 2 11 https://drive.google.com/open?id=1sdy_pK52u3uhpAdzT_tHbnN3W7kSu8JC
Nguyễn Thị Hồng Trinh 4 3 11 https://drive.google.com/open?id=17KZNi48LkK1I7lEgf-whhrwo7vWrscaH
Phạm Ngọc Tuyền 4 4 11 https://drive.google.com/open?id=1TJiBulUmRzsmTIag2YmdpEDbhjHId8SX
Phạm Ngọc Tuyền 4 4 11 https://drive.google.com/open?id=153pb-PvGHpJUnnJFRsJlzXdpS31831GB
võ minh hùng 4 1 11 https://drive.google.com/open?id=1TKZxJjlVnlaRAxycpo1N06cQxa5aQDTQ
Võ Minh Hùng 4 1 11 https://drive.google.com/open?id=1PX7Kjh1ngStB0p-LLNXFyR7uvaP4cNIQ
Lê Thị Hằng 4 7 11 https://drive.google.com/open?id=16HdOKfhTpT8Vpmtl7miDSnkqlMFBCHea
Đào Thị Yến  4 5 11 https://drive.google.com/open?id=1Icv4HfjLBIxsEP871xh2jj4c-CF1JvbT
đào Thị Yến 4 5 11 https://drive.google.com/open?id=1FZJpmTf5KqLKDr0aSeg6zttLIQzzez1j
Ngô Thị Ngọc Thảo 4 6 11 https://drive.google.com/open?id=1As80mCo6n3yynri8rOzPiLbjealO80cz
Huỳnh Thị Hiếu 4 8 11 https://drive.google.com/open?id=1NcnH0jal1fCKvQpfQ-KHeTqWLEL6U__7
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 4 9 11 https://drive.google.com/open?id=1nuuCJbh_F02XzRbWsl9__hep6pkbawgM
Nguyễn Đức Hà 4 10 11 https://drive.google.com/open?id=1D0oayi0H23JeHRTNke95UZndlLyQkbVk

164