Thứ năm, 27/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 483

LỊCH THI CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẠO

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI NĂM  2016-2017

NGÀY

MÔN

BUỔI

THỜI GIAN

KHỐI

Thứ năm 04/5/2017

Tiếng Việt

Sáng

7h15

5

Thứ sáu 05/5/2017

Toán

sáng

7h15

5

Thứ hai8/5/2017

Toán

Sáng

7h15

1,3

Chiều

14h00

2,4

Thứ năm 11/5/2017

Tiếng Việt

Sáng

7h15

1,3

Chiều

12h45

2,4

Lưu ý:

  • PH vui lòng đưa đón HS đúng giờ.
  • Vào những ngày thi 08 và 05/5/2017 các lớp  sau đây đổi buổi học và đổi phòng học:
  • 213 học phòng lớp 313
  • 312 học phòng lớp 57
  • 214 học phòng lớp 312
  • 311 học phòng lớp 56
  • 313 học phòng lớp 58
  • 310 học phòng lớp 213

164