Thứ tư, 1/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 1040

Thông báo nhập học năm học 2018-2019

Thông báo thời gian tựu trường - Năm học 2018-2019

  1. Lớp bán trú nhập học ngày thứ hai ngày 6/8/2018
  2. Lớp một buổi nhập học ngày thứ hai ngày 20/8/2018
  3. Riêng lớp 1 nhập học ngày thứ hai 13/82018

164