Có 88 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nội dung Dự thảo tiêu chí đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với thủ trưởng các đơn vị
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du_thao_danh_gia_ht_53202115.pdf
 Văn bản 05-03-2021
2 Thông tin quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 022021ttbgddt_-_th_4320218.pdf
02/2021/TT-BGDĐTVăn bản 04-03-2021
3 Thông báo chiêu sinh lớp CDNN GVTH hạng II, III năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_thong_bao_chieu_sinh_lop_cdnn_giao_vien_tieu_hoc_hang_ii_iii_nam_2021_23202116.pdf
 Văn bản 02-03-2021
4 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021 và chương trình học bổng của chính phủ Úc năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_tuyen_sinh_dao_tao_trinh_do_tien_si_thac_si_nam_2021_va_chuong_trinh_hoc_bon_23202114.zip
 Văn bản 02-03-2021
5 Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong toàn ngành giáo dục năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-trien-khai-cong-tac-dau-tranh-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-va-hang-gia_151202115718.docx
60/KH-GDĐT-THCSVăn bảnadmin15-01-2021
6 Thông báo chiêu sinh liên thông giáo dục tiểu học và cao đẳng dược- điều dưỡng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1532_ve_chieu_sinh_gd_tieu_hoc_gd_mam_non_he_vlvh_nam_2020_9920209.doc
File thứ 2: 1534_ts_lien_thong_cd_duoc_va_dieu_duong_nam_2020-2021_9920209.doc
File thứ 3: tb_tuyen_sinh_9920209.pdf
 Văn bản 09-09-2020
7 Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vòng 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds_du_dieu_kien_tham_du_v2_115202010.xlsx
 Văn bản 11-05-2020
8 Thông báo điều chỉnh tuyển dụng đợt 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_bao_dieu_chinh_tuyen_dung_dot_2_gui_cac_truong_22520206.doc
 Văn bản 04-05-2020
9 Kế hoạch tổ chức ngày đọc sách Việt Nam lần thứ 7
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_ngay_sach_viet_nam_294202010.docx
 Văn bản 29-04-2020
10 Kế hoạch + Thông báo tuyển dụng viên chức Năm học 2019 - 2020 (Đợt 2)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_tuyen_dung_31202010.doc
File thứ 2: mau21202011_31202010.zip
File thứ 3: tb_tuyen_dung_31202010.doc
169/KH-THTTVăn bản 03-01-2020
11 Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Giáo dục thể chất năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2428-tuyen_sinh_vb_2_141120198.pdf
2428/GDĐT-BDVăn bản 14-11-2019
12 Kết quả dự kiến xét tuyển viên chức năm học 2019 - 2020 (Đợt 1)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ds_du_kien_ket_qua_xet_tuyen_vien_chuc_2019_-_2020_11020197.xlsx
 Văn bản 01-10-2019
13 Thông báo tuyển dụng viên chức (giáo viên) năm học 2019 - 2020 (Đợt 1)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_bao_tuyen_dung_tieu_hoc_mau_12820197.doc
 Văn bản 12-08-2019
14 Thông báo về chuyển công tác viên chức các trường học công lập thuộc quận năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_bao_ve_chuyen_cong_tac_vien_chuc_cac_truong_hoc_cong_lap_thuoc_quan_nam_h_25420198.zip
870/TB-GDĐT-TCVăn bản 25-04-2019
15 Về thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy người khuyết tật theo phương thức hoà nhập trong cơ sở giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 34212201914_13220198.pdf
File thứ 2: 723712201914_13220198.pdf
5601/UBND-VXVăn bản 13-02-2019
123456